Goede begeleiding verhoogt het werkplezier en verkleint de kans op uitval van medewerkers.
Je maakt werk van werken.
Je maakt in je bedrijf werk van betrokkenheid, ontwikkeling en het welzijn van je medewerkers.   Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Een win-win situatie. 

PSA.
Je wilt het, maar je moet het ook. Je hebt ook wettelijk de plicht om te werken aan een veilige werkomgeving. De arbeids-omstandighedenwet verplicht iedere werkgever -groot of klein- tot actief beleid om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen.   Dat betekent: een werkomgeving waar geen sprake is van PSA, waar niet wordt gepest of gediscrimineerd, waar seksueel geweld of agressie en geweld geen plek hebben.

Open cultuur.
Je werkt met elkaar aan een open bedrijfscultuur waarin het "normaal" is dat jullie elkaar aanspreken als dat nodig is. Maar geldt dat voor alles wat gebeurt ? Nee! En jij weet dat ook. Misschien ben je ook daarom op zoek naar een vertrouwenspersoon.

Ervaren.
Met bijna tien jaar ervaring als vertrouwenspersoon durf ik mij met een gerust hart ‘ervaren’ te noemen. Bij mijn vorige werkgever (bijna 4000 werknemers) heb ik -als kartrekker- de rol van de intern vertrouwenspersoon goed op de kaart weten te zetten.

Professioneel.
Eén van de eerste dingen die we hebben geregeld is dat er een professionaliseringsslag is gemaakt.
De vertrouwenspersonen moesten gecertificeerd lid zijn van de Landelijke Vereniging van Vertrouwens-personen.
Dat garandeert dat je te maken hebt met een professioneel vertrouwenspersoon, die zijn vak verstaat.

Eén op de zes.
In de afgelopen 10 jaar voerde ik in toenemende mate vertrouwelijke gesprekken met medewerkers.   Waren dat er aan-vankelijk 10-15 per jaar, later werden dat er zo’n 50-60.   Dat lijkt misschien veel, maar onderzoek heeft uitgewezen dat één op de zes medewerkers op de werkvloer wordt gepest.   En sinds de # me too-beweging van zich heeft laten horen is duidelijk dat seksuele intimidatie vaker voorkomt dan we willen.   Het heeft ook laten zien dat ik laagdrempelig beschik-baar ben.  

Diversiteit.
Naast seksueel geweld en pestgedrag vallen ook intimidatie, discriminatie, agressie en geweld onder ongewenst gedrag.  Er is onder mijn leiding een goede basis gelegd voor het verder werken aan het tegengaan van discrimi-natie.   De organisatie werd zich bewuster van de diversiteit van haar mede-werkers. Zij heeft daar op een positieve manier consequenties aan verbonden.  

Klokkenluidersregeling.
Is je bedrijf groter ?   Meer dan 50 mensen ?   Dan ben je volgens de "Wet huis voor klokkenluiders" verplicht om een mel-dingsregeling in te richten voor het geval er vermoedens zijn van misstanden met betrekking tot integriteit.

Kern van de regeling.
In de meldregeling moet opgenomen zijn dat de medewerker de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over het vermoeden van de misstand.

Combinatie van rollen.
Ook de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen adviseert om de beide rollen: vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en adviseur-integriteit samen te brengen in één persoon.

Positieve effecten.
Jij helpt via de vertrouwenspersoon je medewerkers die in een lastig pakket terecht zijn gekomen. Ze kunnen te maken hebben met ongewenst gedrag of hebben weet van zaken die niet deugen. In veel gevallen leidt ongewenst gedrag tot langdurige, ernstige (psychische en fysieke) klachten bij de slachtoffers. Gemiddeld nemen zij 7 extra (ziekte) dagen op. Dat alleen al maakt het verantwoord om met mij als vertrouwenspersoon in zee te gaan. Je wilt immers niets liever dan dat je medewerkers met plezier en in een veilige omgeving hun werk doen.

Met plezier je werk doen.
Ik kan hen zo begeleiden dat zij weer meer in hun kracht komen. Zij overwinnen hun angst, zodat ongewenst gedrag, onregelmatigheden, integriteitsincidenten of mis(ver)standen kunnen worden opgelost en er weer met plezier kan worden gewerkt. Goed voor je medewerker en voor jou.

Vertrouwenspersoon in beeld.
De animatie, zie de link, laat je in kort bestek zien wat een vertrouwenspersoon kan doen.

https://www.arboportaal.nl/documenten/videos/2019/10/18/animatie-de-rol-van-een-vertrouwenspersoon

Meer weten ?
Neem gerust contact op.  info@praktijkoverbruggen.nl   of bel: 0613540221
Het is van belang dat er een vertrouwensbasis is voor ik daadwerkelijk aan de slag kan gaan.   Een eerste kennismaking verplicht je tot niets en is kosteloos.