Je leest een aantal reacties van deelnemers aan workshops en/of   Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad   en van opdrachtgevers.

AristoZorg is met Praktijk Overbruggen in gesprek gegaan naar aanleiding van het bij-wonen van een moreel beraad.   Jos doet dit op een zeer prettige manier en legt duide-lijk uit wat de meerwaarde van een moreel beraad voor jou als persoon kan zijn.   Jos is binnen AristoZorg de vaste gespreksleider en introduceert moreel beraad binnen de zorgteams.   Hij legt de basis voor veiligheid en vertrouwen en het leren van reflecteren binnen de zorgteams.    
                                                                                          Petra Okker (dir. AristoZorg)
 
Het plezierige aan het werken met Jos is, dat zijn professionele ethiekondersteuning  er mede voor heeft gezorgd dat de Ethische commissie van Woonzorggroep Samen en de verschillende vormen van ethische reflectie,  naar onze eigen wensen  is  vormgeven.   Verder heeft Jos als trainer flexibel meegedacht in de opzet en uitvoering van de training Gespreksleider Moreel Beraad.

                                                                             Aly: geestelijk verzorger WZG Samen

Uit evaluaties van studenten.
Jos is iemand die zijn vak verstaat en is uitermate geschikt als docent voor het thema moreel beraad.  Hij loopt net een beetje extra harder voor zijn studenten. Alle lessen als zeer prettig ervaren.   Hij weet zijn kennis op een prettige manier te delen.  Hij speelt makkelijk in op nieuwe situaties, ziet eerder kansen dan onmoge-lijkheden.   Jos is een zeer toegankelijke docent.