Ik geef je hier een indruk van mijn professionele kwaliteiten.   Een nadere persoonlijke kennismaking stel ik uiteraard erg op prijs. Ik kom graag naar je toe en breng daar geen kosten voor in rekening.

Jos Timmerman (1956)  
Opgeleid tot docent voortgezet onderwijs heb ik 4 jaar voor de klas gestaan.   Op zoek naar wat mij en anderen bezielt en beweegt ben ik theologie gaan studeren.
Een brede wetenschappelijke opleiding met o.a. psychologie, filosofie en ethiek.    Na mijn afstuderen heb ik in verschil-lende protestantse kerken gewerkt.   Ik heb zo’n 20 jaar een grote diversiteit aan mensen begeleid op een stukje van hun levensweg.   Vaak werden zij dan geconfronteerd met zin- en levensvragen als gevolg van ziekte en dood.

Mijn kennis op het terrein van de psychologie heb ik aangevuld met een studie klini-sche psychologie aan de Open Universiteit.   Na mijn overstap naar het werk als alge-meen geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar) werd ik mede
verantwoordelijk voor de verbreding van de aandacht voor ethiek en de implementatie van moreel beraad.   Om voldoende bagage te hebben heb ik de post academische opleiding Ethiek in de zorgsector in Nijmegen gevolgd en aangevuld met de training gespreksleider moreel beraad van het VUmc. 
In het ziekenhuis betekende het o.a. dat moreel beraad moest worden geïmplemen-teerd.   Dat is met succes tot stand gebracht en door de NIAZ als voorbeeld van "best practices" gebruikt in het land.
In de afgelopen jaren heb ik meerdere gastcolleges gegeven aan studenten van de Universiteit voor Humanistiek met be-trekking tot de implementatie van moreel beraad in de praktijk van het ziekenhuis.
Met de theoretische  ondersteuning van deskundigen en de opgedane ervaring als gespreksleider heb ik (samen met col-lega’s) een basiscursus gespreksleider moreel beraad geschreven om medewerkers op te leiden tot gespreksleider moreel beraad.
Inmiddels heb ik (2020) het ziekenhuis verruild voor een deeltijdfunctie in de langdurige zorg als geestelijk verzorg met als specialisatie ethiekondersteuning.   Daarnaast verzorg ik (sinds 2019)  via mijn eigen praktijk  trainingen en workshops voor meerdere (zorg) organisaties.   Ik geef op verschillende HBO opleidingen colleges rondom ethiek/moreel beraad.     

In het kort
  ervaren en professioneel trainer/docent

 

  wijs geworden in onderwijs- en zorg praktijk
  verbinder en teamplayer
  goed in staat te communiceren met verschillende niveaugroepen, van artsen tot verzorgenden
  levert werk op maat

Benieuwd naar ervaringen uit het veld ?