Hier tref je een aantal voorbeelden aan van PAKKETTEN.
Het zijn combinaties van workshops en de Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad, aangevuld met nascholingsbijeenkomsten.
Ze bieden de mogelijkheid voor een meer structurele aanpak van de implementatie van  moreel beraad en je reduceert de kosten.

Met dit pakket kies je er voor om mij, na de workshop ter introductie, vier vervolgberaden te laten begeleiden voor een groep van maximaal 14 deelnemers.
Dit binnen 12 maanden na de gratis workshop.

Als aanvulling op de Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad is het mogelijk om een terugkombijeenkomst na 6 maan-den te organiseren waarin ik samen met de oud-cursisten en/of andere belangstellenden terugkijk op hun opgedane erva-ringen.   Daarnaast zal ik op verschillende punten een verdieping aanreiken.   Uiteraard is er alle ruimte voor inhoudelijke vragen van de cursisten.

Als aanvulling op de Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad is het mogelijk om na 6 maanden een terugkombijeen-komst te organiseren waarin ik samen met de oud-cursisten en/of andere belangstellenden terugkijk op hun opgedane ervaringen.   Daarnaast zal ik op verschillende punten een verdie-ping aanreiken.  
Uiteraard is er alle ruimte voor inhoudelijke vragen van de cursisten.    Wanneer de oud-cursisten zelf ervaring hebben opgedaan in het begeleiden van moreel beraden kan het voor hen verdiepend zijn om opnieuw een keer deelnemer te zijn in een moreel beraad.   Zij kijken en luisteren op een andere manier.

Voor alle pakketten geldt in het kort:
  aantal deelnemers: 8 -14
  duur: 1,5 - 2 uur
  ruimte waarin de groep niet gestoord wordt
  flipover en beamer in overlegruimte  noodzakelijk
  in company
     
     

Weten met wie je in zee gaat ?