Voorbeelden van workshops, de Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad en pakketkeuzes.
Alle trainingen zijn vrij van BTW, vanwege registratie in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (www.crkbo.nl)

Je wilt starten met moreel beraad ? Dan is het van groot belang dat je collega’s/medewerkers weten wat hen te wachten staat.   Daarom is aanbieden van een introductie een "must".   In deze workshop kan iedereen vrijblijvend kennismaken met moreel beraad.   De deelnemers ervaren hoe een beraad verloopt en ontdekken wat een moreel beraad voor hen persoonlijk en als groep kan betekenen.  Na afloop vullen alle deelnemers een evaluatie in.  
De uitkomsten hiervan zijn eigenlijk altijd positief.  Ze vormt daarmee een goede basis onder het voornemen om structureel moreel beraden te introduceren, de medewerkers staan er positief tegenover.

In deze workshop leren de deelnemers morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk te herkennen en te onderscheiden van andersoortige dilemma’s.   Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen.
Naast een stukje theorie is het vooral "leren door doen".  Met behulp van een Powerpoint presentatie oefenen de cursisten met concrete casuïstiek.

Je wilt een (multidisciplinair) beraad beleggen maar je hebt geen onafhanke- lijk en gekwalificeerd gespreksleider om het beraad te begeleiden ?
Ik help je graag.    Met mijn jarenlange ervaring in het begeleiden van moreel beraden volgens de dilemmamethode  sta ik garant voor professionele bege-leiding.   Ook als het gaat om een beraad dat op korte termijn, bijvoorbeeld binnen 24 uur moet plaatsvinden kun je altijd een beroep op mij doen.

Na de Basiscursus Gespreksleider Moreel Beraad kunnen de deelnemers in tweetallen, met voldoende basiservaring, zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden een (midden complex) moreel beraad begeleiden.  De gespreksleiders weten alle deelnemers te betrekken bij de dialoog rond het ingebrachte morele dilemma, hen uit te dagen hardop mee te denken bij de zoektocht naar de onderliggende waarden en normen en met hen te komen tot een beantwoording van de morele vraag.
De deelnemers leren op speelse wijze "leren door doen" gebruik te maken van de Power- point presentatie: "lastige keuzes bespreekbaar.  Moreel beraad in de praktijk."
Zij ontvangen de bijbehorende "Handreiking voor gespreksleider".   Een uitgave waarin naast de presentatie, didactische andreikingen, "tips en trics" zijn opgenomen.
De cursus is geaccrediteerd voor geestelijk verzorgers: vakbekwaamheid 5 punten. Alle deelnemers die de cursus succesvol hebben afgesloten ontvangen een certitificaat. Accreditatie ontvangen ook verpleegkundigen en verzorgenden van het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 20 PE punten in de categorie Scholing Algemeen. Van het Accreditatie bureau Verpleegkundig Specialisten Register ontvangen Verpleegkundig specialisten - Dementieverpleegkunde, GGZ, Palliatieve Zorg, Verstandelijk Gehandicapten Zorg en Wijkverpleegkunde- ook 20 PE punten bij het met goed gevolg afronden van de Basiscursus.

Meer over combinaties van mogelijkheden en besparen op je kosten ?

 
G