Waarin morele stress verschilt van gewone stress.   Wat de oorzaken kunnen zijn.
Hoe je morele stress kunt herkennen.   En wat de negatieve effecten kunnen zijn.

 
Anders dan de andere vormen van stress.
"Gewone" werkstress kun je ervaren als je een te groot aan-
tal taken in te korte tijd moet uitvoeren.   Emotionele stress kun je ervaren als er bijvoorbeeld sprake is van een per-soonlijk conflict tussen collega’s of als er op het werk traumatische gebeurtenissen plaatsvinden.   Bijvoorbeeld
een bedrijfsongeval met ernstige verwondingen of de dood van een collega als gevolg.
Morele stress.
Morele stress ontstaat als je regelmatig wordt geconfronteerd met de spanning tussen wat jij "goed"  vindt en wat je (van hoger hand/op je werk) moet doen.
Er spelen vragen als: ‘Wat is het goede om te doen?’  
Jouw waarden en normen zijn in het geding.
Dat raakt je in je identiteit, in wie je bent.

Leraar:   Moet ik het belang van één kwetsbare leerling voorop stellen, als ik weet dat ik de groep dan benadeel ?

Moet ik, als kassière bij een grootwinkel bedrijf, verplicht een naambordje dragen met daarop mijn voor-
en achternaam als bekend is dat klanten mij dan op internet gaan opzoeken en benaderen ?

 Ik werk voor een commercieel bedrijf dat gezonde voeding promoot.   Mag mijn werkgever mij dwingen er een gezondere leefstijl op na te houden, omdat zij vindt dat ik niet (meer) representatief ben ?   Na de bevalling ben ik stevig gegroeid.

Ik ben de accountmanager en heb vragen bij het product dat ik verkoop.   Het kan de gezondheid van mensen schaden.   Moet ik daarmee stoppen of moet ik het belang van mijn eigen financiële situatie zwaarder laten wegen ?

Negatieve effecten.
Morele stress kan leiden tot allerlei fysieke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid.   Daarnaast worden ook psychische klachten gerapporteerd, zoals piekeren, afne-mend zelfvertrouwen en depressieve gevoelens.
Bij aanhoudende morele stress voel je je prikkelbaarder, reageer je sneller je emoties af op klanten/cliënten en/of collega’s.   Je werkt steeds meer op je "automatische piloot". 
Verlies van betekenis.
Je werk is niet langer betekenisvol. Je bent vervreemd van waarvoor je ooit voor je werk hebt gekozen en met veel plezier en inzet hebt gedaan. Het kan ook betekenen dat je de ander niet meer als individu ziet. De gast, bewoner of cliënt wordt een kamernummer of een plaatsnaam. "Nummer 12 is al weer aan de lijn" of "die Groninger."
Gevolgen.
Morele stress heeft een  negatieve impact op de verhou-
dingen binnen je team.   Misverstanden, conflicten en stagnerende samenwerking liggen op de loer.
Uiteindelijk heeft dit haar weerslag op de hele organisatie: toenemend verzuim en verslechterende relaties tussen team en leidinggevende.   Met als resultaat: dalende kwaliteit en verminderde effectiviteit. Kortom: toename van de kosten.
Niet alleen maar negatief.
Het ervaren van morele stress is ook een teken van betrok-kenheid.   Er kan bezorgdheid uit spreken als de kwaliteit van het werk in het gedrang komt.  Of als de vraag klinkt "Wat is in deze situatie het goede om te doen ?"   Dan kan dat ook een alarmbel zijn.   Als het leidt tot reflectie op eigen of andermans handelen en mogelijk zelf tot het ondernemen van acties kan morele stress op een positieve manier bij- dragen aan groei en verbetering van kwaliteit in je organi-satie of bedrijf.  
Morele stress verminderen of liever nog:   effectief maken ?