Hier vertel ik je wat meer over mijzelf. Ik deel mijn ervaringen als coach/begeleider bij zin- en levensvragen, in de hoop dat je zo een beeld van mij krijgt.   Maar vooral de "klik" vindt die je nodig hebt om in gesprek te gaan.

Je treft hier ook een overzicht aan van de kosten voor deze begeleidingsgesprekken.
Voorstellen.
Ik ben opgegroeid in een protestants gezin.   In mijn puber-tijd kwamen de eerste scheurtjes in de vanzelfsprekendheid van het christelijk geloof.   Tijdens mijn lerarenopleiding, in (Amsterdam) heb ik zin gezocht in kritischer manieren van geloven.   Daar klonk o.a.: "Alle spreken over boven komt van beneden".    Mijn nieuwsgierigheid was gewekt.

 

Theologie.
Terwijl ik werkte in het voortgezet onderwijs begon ik aan de studie theologie in (Kampen).   Een brede studie met o.a. filosofie, ethiek en psychologie, naast bijbelse vakken.   Op zoek naar de zin van het geloof.   Meer dan 20 jaar heb ik, werkzaam binnen de protestantse kerken, mensen begeleid bij hun geloofs- en levensvragen.   In het geven van cursus-sen en begeleiden van groepsgesprekken heb ik flarden van mijn zoektocht gedeeld en verdiept.
Verdieping.
In die jaren heb ik mij verdiept in het grensgebied van religie en psychologie.   Vervolgens heb ik via een studie psychologie verder gezocht naar het innerlijk leven en het gedrag van mensen.

Ruimte.
In de begeleiding van mensen heb ik altijd de ruimte gezocht.   Ik was beschikbaar voor iedereen in het dorp of de stad waar ik werkte.   Ook met hen ging ik graag in gesprek over hun zin- en levensvragen.

Zin van de zorg.
Op zoek naar vrijheid en concentratie op zingeving heb ik in 2010 de stap gezet om te gaan werken als algemeen geestelijk verzorger in de Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar.   Daar heb ik, naast de begeleiding van ernstig zieke mensen, gewerkt als ethiekondersteuner voor artsen en verpleeg-kundigen.   In die rol heb ik veel gesprekken gevoerd over de zin van de zorg en de onderliggende waarden en normen.

 
Andere wegen.
Mijn zoektocht heeft zich deels verlegd naar de filosofie en ethiek.

Vervolgstap. 
In 2020 heb ik mijn bakens opnieuw verzet.  Ik ben in deeltijd gaan werken bij WZG Samen in Schagen.   Dat geeft mij de gelegenheid om als onafhankelijk coach/begeleider beschikbaar te zijn in de eerste lijn/thuissituatie.

Landelijke ontwikkeling.
Dat is sinds 2019 een nieuwe landelijke "tak van sport" in het veld van de geestelijke begeleiding.  Ik zie dat als een prachtige uitdaging waar ik graag aan bijdraag door met jou in gesprek te gaan.

Kosten en contact.
Via het Centrum voor Levensvragen kun je gebruik maken van een lande-lijke subsidieregeling.   Dat betekent dat je 5 gesprekken kosteloos mag voeren.                                                                           Voorwaarde is dat:

Voldoe je niet (meer) aan deze criteria dan zijn de kosten € 95,- per uur. Een aanvullende verzekering vergoedt dit soms.   Is dat niet zo, dan kijken we samen wat wel kan.   Voor alles geldt dat de kosten niet de reden moeten zijn om het gesprek niet te zoeken.  Daarvoor is het hervinden van je mentale balans te belangrijk.

 
Maak gratis kennis.
Het kennismakingsgesprek is gratis en verplicht tot niets.
Na afloop besluit je of je het gesprek wilt vervolgen of niet.

contact. . . .   mail: info@praktijkoverbruggen.nl  of bel: 0613540221

Meer over de samenwerking met collega hulpverleners ?