Vaak gaat het (her)vinden van betekenis of zin vanzelf.   Als dat niet zo gaat, dan
blijven onrust en vragen je bezighouden, wat je ook probeert.  
Hier lees je hoe je daar toch een weg in kunt vinden.  

"Trage vragen".
Zin- en levensvragen worden ook wel "trage vragen" genoemd.   Traag, omdat ze langzaam ontstaan en er geen pasklare antwoorden voor zijn.   Het zijn ook heel persoon-lijke vragen en antwoorden.  Dat maakt dat je er de tijd voor moet nemen.

 

Verzamelde gedachten en ideeën.
Steeds meer mensen hebben hun rugzak gevuld met een zelf samengesteld pakket ideeën en gedachten die hun leven zin geven.   Vaak gaat het om een divers en kleurrijk palet aan-sprekende ideeën en gedachten.   Uit verschillende levensbeschouwingen hebben ze voor hen mooie en betekenisvolle  gedachten verzameld.   Misschien geldt dat ook wel voor jou.
Lossen zich "vanzelf" weer op.
Gelukkig gaat het vinden van antwoorden, de zin (weer) vinden in veel gevallen eenvoudig.  Een mooie film of inspirerende muziek, een goed boek of lekker sporten, iets drinken met je vrienden het kan je allemaal helpen.  Het kan je ook overkomen als je naar de sterrenhemel kijkt, geniet van een mooi kunstwerk of deel-genoot bent van de geboorte van een kind.   Je kunt ook geraakt worden door een levensbeschouwing of religie.   Het zet je weer met twee benen op de grond.   Je hebt er weer zin in.

 
Wat als je vragen blijven ?
Toch gaat het niet altijd zo gemakkelijk weer over.   Je onrust en vragen blijven.   De gebeurtenissen zijn dan te heftig geweest.   Je wilt erover praten maar met wie doe je dat ?   Soms wil je dat liever met een buitenstaander, dan met je partner, je kinderen of je familie.   Dan kun je kiezen voor een professioneel en onafhankelijk deskundige.  

Coach/begeleider bij zin- en levensvragen.
Als het gaat om stagnerende zin-en levensvragen of het maken van keuzes bij lastige ethische dilemma’s (wel of niet be-handelen, kiezen voor euthanasie etc.) dan ben je bij mij als coach/begeleider bij zin- en levensvragen op de juiste plaats.

  Hoe help ik je ?
  Het eigene van mijn coaching/begeleiding is dat we samen op zoek gaan naar     jouw levensverhaal.   Dat heeft je immers voor het grootste deel gevormd tot       wie je nu bent en hoe je denkt.   Jij bent bepalend voor de route die we gaan op   weg naar balans en rust.  

  we zetten in bij jouw levensverhaal
  jouw kijk-op-het- leven staat centraal
  geef je gelegenheid alle vragen te stellen (ook die over spiritualiteit en geloof)
  bied je mijn open, niet oordelende en oprechte betrokkenheid
  help je door vragen te stellen en met je mee te denken over jouw situatie
  reik je manieren van spreken aan als woorden te kort schieten
  zoek met jou naar samenhang tussen de dingen die je benoemt
  kijken door een andere bril naar bijvoorbeeld verdriet en kwetsbaarheid
  voeren van vertrouwelijke gesprekken in een veilige omgeving
Zingeving aan huis (www.agora.nl)
klik op de afbeelding voor het filmpje

Dat schept ruimte om de balans op te maken, zin en betekenis opnieuw te ontdekken.   Je komt weer in contact met jezelf.

Hoe werkt het praktisch ?
Ik werk vanuit mijn eigen praktijk.   Voor de gesprekken kiezen we een voor jou veilige plek.  In veel gevallen zal dat thuis bij jou zijn.   Als we het samen nodig vinden leg ik contact met andere zorgverleners en organisaties, zoals jouw huisarts, maatschappelijk werk, thuiszorg en/of leden van het wijkteam.

Meer over wie ik ben en wat het kost ?