Je ontdekt dat betekenisgeving en zin- en levensvragen er iedere dag en overal zijn.
Het zijn vaak heel gewone vragen maar soms snijden ze dieper.
Ze komen naar boven in heel verschillende situaties.

Zin- en levensvragen.

Ook jij vraagt je weleens af wat wil ik met mijn leven ?   Of waarom gaan de dingen zoals ze gaan ?
Dan ben je bezig met zin- en levensvragen.   Vaak gaat het over je dagelijkse bestaan.   Bijvoorbeeld hoe jij je gewaardeerd en gezien voelt, of je leuke of interessante activiteiten en ontmoetingen in het vooruitzicht hebt, of je het gevoel hebt zelf invloed te hebben op de dingen die je doet et cetera.
Het kunnen ook vragen zijn die verder gaan dan jouw leven.   Voorbeelden zijn: "Waarom bestaat de mens ?" of
"Wat is de zin van het leven ?"   In alle gevallen gaat het om vragen die er toe doen.

Voorbeelden van zin- of levensvragen.
Wat maakt mijn leven de moeite waard ?
Waarom overkomt mij dit ?
Waar word ik blij van ?
Is er zin ?
Heb ik schuld ?
Waarom juist ik ?
Wat betekent mijn geloof ?
Met wie voel ik mij verbonden ?
Hoe geef ik deze duisternis een plaats ?
Voor wie ben ik nog van betekenis ?
Zal het ooit weer licht worden ?

Gewoon en toch bijzonder.
Zin-en levensvragen horen bij het leven van alledag.   Daarom zijn ze heel gewoon.   Tegelijk zijn ze ook bijzonder.  
Dat merk je vaak pas als je je balans kwijt bent.   Je leven lijkt dan niet meer te kloppen.  Je vindt de aansluiting niet meer. Het lijkt wel of je opnieuw moet uitvinden wie je bent en waar je voor wilt gaan.   Je zoekt naar wat je leven betekenis en zin geeft.

Waardoor ontstaan zin- of levensvragen ?
Je zag al dat zin- en levensvragen er altijd zijn maar dat ze nadrukkelijker in beeld komen als jij uit je evenwicht bent geraakt.  
Dat komt vaak door bijzondere situaties in je leven.

  een ingrijpende levensgebeurtenis:
verlies, trauma, crisis, conflict, (bijna) overlijden, werkloosheid, scheiding, isolement als gevolg van een pandemie of bij naderend levenseinde
     
  een ernstig ziekteproces:
gevoelens van onmacht, ingrijpende beslissingen, na verblijf op intensive care
     
  heftige emoties of die uitblijven:
verdriet, angst, paniek, machteloosheid, somberheid, depressief gevoel
     
  onbegrip en/of verwarring: "waarom" vragen:
"waarom overkomt mij dit ?"   "waarom zou ik nog doorgaan  (met leven of wat ik doe)?"   "ik kan niet meer !"
     
  eenzaamheid:
geen gesprekspartner meer, er alleen voor staan
     
  mentale en lichamelijke klachten waar geen verklaring voor is:
gespannen zijn, beperkingen/pijn voelen, slapeloosheid, aanhoudende vermoeidheid
     
  het zoeken naar verklaringen, vastlopen in je (on)geloof:
vragen naar verbondenheid met het grotere geheel,  "is er meer tussen hemel en aarde ?"  "wat geloof ik eigenlijk nog ?"
 
Je kunt het ook oplopen dat meerdere van deze gebeurtenissen tegelijk plaatsvinden.   Dan is de impact vaak heftiger.
Gelukkig kun je ook op zoek naar antwoorden.
Meer daarover weten ?